Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023
Tin nóng
HomeServerDatabase ServerMSSQLKhắc phục lỗi Just-In-Time Debugger

Khắc phục lỗi Just-In-Time Debugger

Hôm nay gặp tình trạng này với Enterprise.
Cách xử lý:
Xóa 2 khóa này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\\ NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger

Win 64bit thì xóa 2 khóa này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\\ NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger

Còn cách khác nữa là mở IE lên:

1) Trong Internet Explorer, chọn Tools -> Options
2) Trên hộp thoại Internet Options, chọn tab Advanced
3) Hãy tick chọn cả 2 thiết lập này: Disable Script Debugging (Internet Explorer) và Disable Script Debugging (Other)

Nếu không được, làm theo cách này:

* Chuột phải vào My Computer chọn Properties.
* Chọn tab Advanced.
* Ở mục Performance, chọn Settings
* Chọn tab Data Excecution Prevention
* Chọn Turn on for essential programs and services only
* Khởi động lại

Tham khảo thêm tại:
Help disabling Just-In-Debugging
How to: Enable/Disable Just-In-Time Debugging

cPanel.vn

Bình luận

bình luận