Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Tin nóng
HomeServerWeb ServerThêm FLV MIME vào IIS Webserver

Thêm FLV MIME vào IIS Webserver

Định dạng . tở ra ưu việt và trở lên khá phổ biến. Khi bạn up file .flv lên web chạy OS server 2003 hay bất kỳ OS nào khác nhưng nó không chạy được bạn cần khai MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) để server biết định dạng này.
Với của windows thì khai như sau :
1) Chọn site cần khai thêm định dạng .flv trong IIS hoặc có thể khai cho cả cụm các site, bấm chuột phải chọn “Properties
2) Bên dưới Tab HTTP Headers , chọn “MIME Types” và chọn “New Type
3) Đánh “.flv” là định dạng đuôi file (ô Extension) và . là “video/x-flv
4) Chọn “OK” và Restart lại IIS là được.

Với apache bạn cần khai thêm MIME trong file mime.types, cú pháp: video/x-flv flv

cPanel.vn

Bình luận

bình luận