Thứ Ba, Tháng Mười Hai 12, 2023
Tin nóng
HomeNhiếp ảnhCanon Lens Code – Làm sao để tính tuổi Lens của bạn

Canon Lens Code – Làm sao để tính tuổi Lens của bạn

Mua cũ. Mặc dù tuổi đời của lens không quyết định toàn bộ về chất lượng của lens nhưng nó cũng là một yếu tố để bạn cân nhắc khi mua lens.
Cách sử dụng, bảo quản mới là nguyên nhân làm bị hỏng hay rễ trẽ, nấm mốc. Do đó bài viết này chủ yếu để các bạn tham khảo tìm hiểu lens của mình được sản xuất ở đâu và bao giờ. (Chủ yếu là EF)

Hầu hết đằng sau đuôi của bạn có mã số ví dụ như US1105.

Ký tự đầu tiên “U” tượng trưng cho nhà máy sản xuất. có 3 nhà máy sản xuất lens.

U = Utsunomiya, Japan
F = Fukushima, Japan
O = Oita, Japan

Ký tự thứ hai “S” tượng trưng cho năm sản xuất. bắt đầu với ký tự A là năm 1986, sau đó mỗi năm cứ lần lượt tăng lên. Nếu bạn sử dụng EF thì có lẽ chỉ cần quan tâm đến những năm sạu còn những năm trước đó thì hầu hết cho lens FD.

A = 1986, 1960
B = 1987, 1961
C = 1988, 1962
D = 1989, 1963
E = 1990, 1964
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968
J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1972
M = 1998, 1973
N = 1999, 1974
O = 2000, 1975
P = 2001, 1976
Q = 2002, 1977
R = 2003, 1978
S = 2004, 1979
T = 2005, 1980
U = 2006, 1981
V = 2007, 1982
W = 2008, 1983
X = 2009, 1984
Y = 2010, 1985
Z = 2011, 1986

Hai số tiếp theo “11” tượng trưng cho tháng sản xuất , 11 tức là tháng 11.

Hai số cuối cùng là mã riêng của không dùng để tính tuổi lens (mã nội bộ).

Ngoài ra các bạn lưu ý là Date code chỉ cho biết tháng sản xuất nhưng còn thời gian tồn kho , vẫn chuyển cho đến khi bạn mua có lẽ chênh nhau khá nhiều.

Cách sử dụng, bảo quản mới là nguyên nhân làm bị hỏng hay rễ trẽ, nấm mốc. Do đó bài viết này chủ yếu để các bạn tham khảo tìm hiểu lens của mình được sản xuất ở đâu và bao giờ. (Chủ yếu là lens EF)

Hầu hết đằng sau đuôi của bạn có mã số ví dụ như US1105.

Ký tự đầu tiên “U” tượng trưng cho nhà máy sản xuất. có 3 nhà máy sản xuất lens.

U
= Utsunomiya, Japan
F = Fukushima, Japan
O = Oita, Japan

Ký tự thứ hai “S” tượng trưng cho năm sản xuất. bắt đầu với ký tự A là năm 1986, sau đó mỗi năm cứ lần lượt tăng lên. Nếu bạn sử dụng EF thì có lẽ chỉ cần quan tâm đến những năm sạu còn những năm trước đó thì hầu hết cho lens FD.

A = 1986, 1960
B = 1987, 1961
C = 1988, 1962
D = 1989, 1963
E = 1990, 1964
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968
J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1972
M = 1998, 1973
N = 1999, 1974
O = 2000, 1975
P = 2001, 1976
Q = 2002, 1977
R = 2003, 1978
S = 2004, 1979
T = 2005, 1980
U = 2006, 1981
V = 2007, 1982
W = 2008, 1983
X = 2009, 1984
Y = 2010, 1985
Z = 2011, 1986

Hai số tiếp theo “11” tượng trưng cho tháng sản xuất , 11 tức là tháng 11.

Hai số cuối cùng là mã riêng của không dùng để tính tuổi lens.

Ngoài ra các bác lưu ý là Date code chỉ cho biết tháng sản xuất nhưng còn thời gian tồn kho , vẫn chuyển cho đến khi bác mua có lẽ chênh nhau khá nhiều.

Vài dòng tham khảo cho vui.

cPanel.vn

Bình luận

bình luận