Thứ Ba, Tháng Mười Hai 12, 2023
Tin nóng
HomeHệ điều hànhLinuxChống HTTP DoS và DDoS attack trong OS linux CentOS

Chống HTTP DoS và DDoS attack trong OS linux CentOS

đang là vấn nạn đối với các webmaster cũng như các nhà cung cấp hosting. Hôm nay loay hoay trên net lại tìm thấy cái Firewall chuyên trị DDoS này.
Cách giải quyết:
Cho phép user “Apache” có thể sử dụng iptables – qua sudoers – để chặn các
Trong Apache có một mod là mod_dosevasivecấu hình mod

LoadModule dosevasive20_module modules/mod_dosevasive20.so
<ifmodule mod_dosevasive20.c>
DOSHashTableSize    3097
DOSPageCount        2
DOSSiteCount        50
DOSPageInterval     1
DOSSiteInterval     1
DOSBlockingPeriod   10
# Optional Directives – /usr/share/doc/mod_dosevasive/README for more info
DOSEmailNotify      admin@
DOSWhitelist        192.168.1.*
DOSSystemCommand    “sudo /sbin/iptables -A INPUT -s %s -j DROP
</ifmodule>

Chú ý dòng in đậm sudo /sbin/iptables -A INPUT -s %s -j DROP
tức là nâng quyền user Apache cho phép sử dụng iptables chặn các không hợp lệ
Trước đó ta phải login vào root và cho phép user này sử dụng iptables bằng cách

vim /etc/sudoers

thêm vào dòng này

apache ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/iptables -A INPUT -s [0-9.]* -j DROP

Cấu hình mod trên có tác dụng chặn các request vào với điều kiện:
– Request vào cùng 1 trang nhiều hơn 5 lần / 1 giây
– Tạo hơn 50 concurrent requests trên cùng một child mỗi giây
– Tạo ra các request khác khi đã tạm cho vào blacklisted (on a blocking list)

cPanel.vn

Bình luận

bình luận