Thứ Ba, Tháng Bảy 27, 2021
Tin nóng
HomeHệ điều hànhLinuxCài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Bài hướng dẫn này chỉ cho các bạn cách cài trên server đã cài đặt LAMP.
Xin lưu ý, bài hướng dẫn dựa trên phiên bản ph

pmyAdmin mới nhất là 3.2.2 tại thời điểm viết bài. Do đó, nó yêu cầu bạn cần update PHP lên phiên bản mới nhất.
Nếu PHP của bạn không phải phiên bản mới nhất, bạn làm theo bài hướng dẫn này để nâng cấp PHP của mình.
Giờ ta bắt đầu thôi.

1. # cd /var/www/html
2. # wget -c http://nchc.dl.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/3.2.2/phpMyAdmin-3.2.2-all-languages.ta…
3. # tar xvfz phpMyAdmin-3.2.2-all-languages.tar.gz
4. # mv phpMyAdmin-3.2.2-all-languages phpmyadmin
5. # cd phpmyadmin
6. # cp config.sample.inc.php config.inc.php
7. # vi config.inc.php
:
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http‘; # mặc định nó là cookies
:
8. # service httpd restart

Vậy là bạn đã cài xong phpmyAdmin rồi đấy.
Chúc thành công 🙂

cPanel.vn

Bình luận

bình luận