Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Tin nóng
HomeHệ điều hànhLinux50 câu lệnh Linux phải nhớ

50 câu lệnh Linux phải nhớ

 1. clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh
 2. ls tenthumuc:      Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
 3. cat tentaptin:      Hiển thị nội dung của một tập tin lên cửa sổ dòng lệnh
 4. rm tentaptin:      Xóa một tập tin
 5. cp taptinnguon taptindich: Sao chép một tập tin
 6. passwd: Đổi
 7. motd:      Thông điệp của ngày
 8. finger tentruycap:      Chương trình tìm kiếm thông tin người dùng
 9. startx: Khởi động X Window System server
 10. less tentaptin hoặcr more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng lệnh một trang mỗi lần
 11. info:      Hiển thị thông tin và tài liệu trên shell, các tiện ích và chương trình.
 12. lpr tentaptin:      Gửi tập tin tới máy tin
 13. grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuỗi trong tập tin
 14. head tentaptin:      Hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
 15. tail tentaptin:      Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
 16. mv tentaptincu      tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
 17. file tentaptin:      Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
 18. echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh
 19. date:      Hiển thị ngày và giờ hiện tại
 20. cal:      Hiển thị lịch
 21. gzip tentaptin:      Nén một tập tin
 22. gunzip tentaptin:      Giải nén một tập tin
 23. which lenh:      Hiển thị đường dẫn tới lệnh
 24. whereis lenh:      Hiển thị đường tới nơi chứa lệnh
 25. who: Hiển thị các người dùng đã đang nhập
 26. finger tentruycap@maychu:      Thu thập thông tin chi tiết về người dùng hiện đang dùng hệ thống
 27. w: Hiễn thị người dùng đã đăng nhập với các tiến trình sử dụng
 28. mesg y/n: Đặt tùy chọn để các người dùng khác viết thông điệp cho bạn
 29. write nguoidung:      Gửi tin nhắn cho người dùng khác
 30. talk nguoidung:      Cho phép 2 người chat với nhau
 31. chmod quyen      tentaptin: Thay đổi quyền truy cập tập tin
 32. mkdir tenthumuc:      Tạo một thư mục
 33. rmdir tenthumuc:      Xóa một thư mục rỗng
 34. ln existingfile      new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
 35. df: Hiển thị tất cả các mount của hệ thộng
 36. top:      Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy
 37. tty:      Hiển thị tên của cửa sổ dòng lệnh mà trên đó lệnh được dùng
 38. kill PID hoặc số %job: Ngừng một tiến trình bằng số PID (Process      Identification Number) hoặc số công việc
 39. jobs:      Hiển thị một danh sách các công việc hiện tại
 40. netstat:      Hiển thị các kết nối mạng
 41. traceroute maychu:      In gói định tuyến tới
 42. nslookup:      Truy vấn
 43. hostname:      Hiển thị tên định danh của hệ thống
 44. rlogin maychu:      Tiện ích để kết nối với một hệ thống ở xa
 45. telnet maychu:      Tiện ích để kết nối tới một hệ thống ở xa (tương tự như rlogin nhưng tương tác tốt hơn)
 46. rcp taptin      maytuxa: Được dùng để sao chép từ một máy tính ở xa
 47. : Tiện ích để truyền tập tin giữa các hệ thống trên một mạng
 48. rsh lenh:      Tiện ích để chạy một lệnh trên một hệ thống ở xa mà không cần đăng nhập
 49. ping maychu:      Tiện ích để kiểm tra kết nối tới một hệ thống ở xa
 50. lcd duongdanthumuc:      Thay đổi thư mục máy cục bộ khi đã đăng nhập ở trên máy ở xa
cPanel.vn

Bình luận

bình luận