Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Tin nóng
HomeHệ điều hànhWindowsBị mất IUSR_Computername

Bị mất IUSR_Computername

Một ngày đẹp trời nào đó. Vì một thao tác ngớ ngẩn nào đó. Bạn vô tình hay cố ý vô tình del mất cái user (ví dụ, máy bạn tên là HROCKVN thì nó sẽ có một user là _HROCKVN). Mất cái này thì khốn khổ với khá nhiều trang cần quyền của user này. Một ví dụ đơn cử là chạy Mdaemon trên IIS với cổng 80, không có quyền read, write của user này thì khỏi vào.
Vậy làm sao để creat lại user này.
Đơn giản rất nhiều.
Vào Run gõ cái command này là ok: IISRESET.

Thao tác này sẽ restart lại IIS và trong lúc đó nó sẽ tạo lại user IUSR_Computername và IWAM_Computername.

Chúc các bạn thành công.

cPanel.vn

Bình luận

bình luận