Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Tin nóng
HomeHệ điều hànhLinuxTắt IPv6 trên server RedHat/CentOS – How to disable IPv6 Networking on RedHat/CentOS

Tắt IPv6 trên server RedHat/CentOS – How to disable IPv6 Networking on RedHat/CentOS

Đây là một bài viết dành cho một sự khác thường mà tớ cũng không hiểu nổi. Chả là mới cài một em /cPanel lên. Rõ ràng lúc cài mình đã disable cái nhưng không hiểu sao đến lúc CSF check thì thấy IPv6 vẫn đang chạy. Thế thì phải tắt thôi.Bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách thay đổi 2 file:

  1. /etc/modprobe.conf – File cấu hình driver Kernel.
  2. /etc/sysconfig/network – File cấu hình mạng trên RHEL / CentOS.


Đầu tiên, chúng ta sửa /etc/modprobe.conf

# vi /etc/modprobe.conf

Chúng ta thêm vào cuối file dòng này:
install ipv6 /bin/true
Bạn lưu file này lại nhé. Tiếp đến ta sửa /etc/sysconfig/network
# vi /etc/sysconfig/network
Bạn sửa NETWORKING_IPV6 thành no và thêm vào dòng IPV6INIT=no
NETWORKING_IPV6=no
IPV6INIT=no
Save file này lại và khởi động lại network. Bạn chạy 2 lệnh sau:
# service network restart
# rmmod ipv6
Cuối cùng, reboot lại server:
# reboot
Kiểm tra lại nào:
# lsmod | grep ipv6
# /sbin/ifconfig
Chúc các bạn thành công nha.
cPanel.vn

Bình luận

bình luận