Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Tin nóng
HomeServerDatabase ServerMySQLCheck MySQL version

Check MySQL version

Chậc, đôi khi được cung cấp một cái hosting mà chả biết nó dùng phiên bản mấy. Nếu server có hỗ trợ thì bạn có thể làm như sau:1. Tạo một file phpinfo. Copy nội dung dưới đây lưu thành file dạng *. như info.php

<?
phpinfo();
?>

2. Tạo một file ví dụ .php:

<?
$file = @file_get_contents(“http://domain_cua_ban/info.php”);
$start = explode(“<h2><a name=\”module_mysql\”></a></h2>”,$file,1000);
if(count($start) < 2){
echo “ is not on this server.”;
}else{
$again = explode(“<tr><td class=\”e\”>Client API version </td><td class=\”v\”>”,$start[1],1000);
$last_time = explode(” </td></tr>”,$again[1],1000);
echo “ Version: <b>”.$last_time[0].”</b>”;
}
?>

Chú ý thay đổi địa chỉ của file info. ở dòng thứ 2 của file này: http://domain_cua_ban/info.php.

3. Up hết lên host sau đó chạy file .php. Ví dụ: http://domain_cua_ban/mysql.php
Cuối cùng là xem cái kết quả nó trả về thôi ^^.

cPanel.vn

Bình luận

bình luận