Thứ Ba, Tháng Mười Hai 12, 2023
Tin nóng
HomeControl PanelLNMPLNMP – Sao lưu/khôi phục mysql database

LNMP – Sao lưu/khôi phục mysql database

.vn xin hướng dẫn các bạn một số cách sao lưu MySQL đối với server sử dụng LNMP – lnmp.org. Các bạn có thể sử dụng cách này cho các máy chủ thông thường.

I/ MySQL Export
1. Sử dụng mysqldump
ra file .sql:
/usr/local//bin/mysqldump -u username_db -p database_name > file_name.sql
và nén thành dạng .gz
/usr/local//bin/mysqldump -u username_db -p database_name | gzip -9 > file_name.sql.gz

Lưu ý: Nếu như user không có password, bạn có thể bỏ tùy chọn -p đi.

2. Dùng
Cách dùng quá quen thuộc với các webmaster, xin phép không hướng dẫn nữa.

II/ Database
1. Sử dụng lệnh của
/usr/local//bin/mysql -u username_db -p database_name <file_name.sql

2. Sử dụng
Vẫn như phần I.2. Cách dùng quá quen thuộc. Nhưng nó không phù hợp cho các lớn.

3. Sử dụng một phần mềm thứ 3.
Nổi tiếng vẫn là MySQLDumper. Với MySQLDumper, bạn có thể vừa sao lưu vừa dữ liệu luôn. Đảm bảo làm việc tốt với các dữ liệu lớn. Nếu bạn không có tài khoản root của server thì MySQLDumper là giải pháp tốt nhất.

cPanel.vn

Bình luận

bình luận