Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Tin nóng
HomeInternetCập nhật file hosts để vào Facebook – Tháng 3/2012

Cập nhật file hosts để vào Facebook – Tháng 3/2012

vẫn liên tục và thường xuyên bị chặn. Hiện tại vẫn đang chặn FB. Trước kia, thi thoảng các bạn vào bằng giao thức HTTPS thì được, nhưng hiện giờ HTTPS cũng bị chặn luôn.
Dưới đây .vn xin gửi đến các bạn mới để vào facebook. Thông tin này mới cập nhật nhé.

96.17.180.162 www..com
96.17.180.162 www.login..com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

cPanel.vn

Bình luận

bình luận