Thứ Ba, Tháng Một 21, 2020
Tin nóng
HomeInternetScript xóa tất cả bài viết chờ duyệt trong Group Facebook

Script xóa tất cả bài viết chờ duyệt trong Group Facebook

setInterval(function(){
var a = document.getElementsByClassName(‘_42ft _4jy0 _4jy3 _517h _51sy’);
for(i = 0; i <= a.length-1; i++) {
status = a[i].getAttribute(“data-tooltip-content”);
if (status == ‘Xóa’) {
a[i].click();
}
}
var b = document.getElementsByClassName(‘layerConfirm’);
for(v = 0; v <= b.length-1; v++) {
b[v].click();
}

var c = document.getElementsByClassName(‘_42ft _4jy0 layerCancel’);
for(d = 0; d <= c.length-1; d++) {
c[d].click();
}

window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
console.log(‘checked’);
},5000);

cPanel.vn

cPanel.vn

cPanel.vn - Website hàng đầu về quản trị máy chủ. Chúng tôi gồm những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cài đặt, quản trị máy chủ và hệ thống mạng.
Hiện tại cPanel.vn đang là đối tác của nhiều đơn vị lớn trong khắp cả nước.
cPanel.vn

Bình luận

bình luận