Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Tin nóng
HomeTag Archives: esxi

Tag Archives: esxi

Cài đặt VMware Tools cho máy ảo CentOS 5 trên VMware Workstation

1/ Giới thiệu – VMware Tools là bộ tiện ích giúp tăng cường hiệu suất hoạt động cho Guest OS của máy ảo. Đồng thời giúp cho việc quản lý và sử dụng máy ảo cũng thuận tiện hơn – VMware Tools bao gồm các thành phần VMware Tools service VMware device drivers : trình điều khiển cho các phần cứng được ảo hóa VMware user process : tạo thêm 1 user VMware trên Guest OS để các dịch vụ VMware Tools cung cấp sẽ chạy với quyền hạn của User này VMware Tools control panel (hay VMware-Toolbox) Read More »

Cách truy cập giao diện ẩn VMware ESXi

Trong hướng  dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các  bạn về giao diện ẩn VMware ESXi Server,  bên cạnh đó là cách khắc phục  sự cố và các lệnh cấu hình đặc biệt chỉ có thể được  truy cập từ giao  diện này. Giới thiệu Với  phiên bản đầy đủ của VMware ESXi Server, phiên  bản được cung cấp nhiều  năm gần đây, có một “máy ảo” đặc biệt chạy một  phiên bản đã điều chỉnh của Red  Hat Linux Enterprise. VM đặc biệt đó  chính là giao diện dịch vụ và được sử  dụng để quản trị hệ thống cấu  thành ESX. Read More »