Thứ Tư, Tháng Năm 12, 2021
Tin nóng
HomeTag Archives: xóa log kloxo

Tag Archives: xóa log kloxo

Script tự động xóa log cho LXadmin / Kloxo

Bạn đang sử dụng VPS hay Server riêng với control panel LXadmin / Kloxo , dụng lượng diskspace của bạn rất hạn chế nhưng các file log luôn được tăng lên liên tục làm đầy diskspace server của bạn! Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tạo script sau để tự động xóa những log này mỗi ngày ! Read More »