Thứ Ba, Tháng Một 28, 2020
Tin nóng
HomeControl PanelKloxo-LxAdminScript tự động xóa log cho LXadmin / Kloxo

Script tự động xóa log cho LXadmin / Kloxo

Bạn đang sử dụng VPS hay Server riêng với control panel LXadmin / Kloxo , dụng lượng diskspace của bạn rất hạn chế nhưng các file log luôn được tăng lên liên tục làm đầy diskspace server của bạn! Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tạo script sau để tự động xóa những log này mỗi ngày !Bước một: Đăng nhập vào SSH của VPS / Server
Bước hai: Tạo file /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh với lệnh sau:

vi /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh

Bước ba: nhấn phím “i” để thêm vào cleankloxolog.sh với nội dung:

# !/bin/bash
rm -rf /home/admin/_processed_stats/*
rm -rf /home/kloxo/httpd/lighttpd/*
rm -rf /var/log/kloxo/*
rm -f /home/httpd/*/stats/*

Sau đó dùng “:wq” để lưu lại

Bước bốn: chmod file này để có quyền thực thi:

chmod 755 /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh

cPanel.vn

cPanel.vn

cPanel.vn - Website hàng đầu về quản trị máy chủ. Chúng tôi gồm những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cài đặt, quản trị máy chủ và hệ thống mạng.
Hiện tại cPanel.vn đang là đối tác của nhiều đơn vị lớn trong khắp cả nước.
cPanel.vn

Bình luận

bình luận