Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023
Tin nóng
HomeControl PanelKloxo-LxAdminScript tự động xóa log cho LXadmin / Kloxo

Script tự động xóa log cho LXadmin / Kloxo

Bạn đang sử dụng hay Server riêng với LXadmin / Kloxo , dụng lượng diskspace của bạn rất hạn chế nhưng các file luôn được tăng lên liên tục làm đầy diskspace server của bạn! Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tạo script sau để tự động xóa những log này mỗi ngày !Bước một: Đăng nhập vào của VPS / Server
Bước hai: Tạo file /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh với lệnh sau:

vi /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh

Bước ba: nhấn phím “i” để thêm vào cleankloxolog.sh với nội dung:

# !/bin/bash
rm -rf /home//_processed_stats/*
rm -rf /home//httpd/lighttpd/*
rm -rf /var//kloxo/*
rm -f /home/httpd/*/stats/*

Sau đó dùng “:wq” để lưu lại

Bước bốn: chmod file này để có quyền thực thi:

chmod 755 /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh

cPanel.vn

Bình luận

bình luận